BAZ – Buro Atlantis Zorg

Sinds maart 2015 is Koos Spanbroek bestuurder bij Buro Atlantis Zorg in Dongen. Hij definieert te allen tijde op voorhand het resultaat, inclusief voorwaarden, plan van aanpak en uitvoeringsperiode. Dit doelgericht werken ligt in de lijn van Féju. Anton van Dam, salesmanager Féju Groep begeleidde het IT project bij Buro Atlantis Zorg van houtje touwtje naar Thin Clients.

Koos Spanbroek draait de zaken om: ’Binnen Buro Atlantis Zorg liggen alle acties in het verlengde van het resultaat.’ Buro Atlantis Zorg is een stichting voor welzijn en begeleidt mensen met gedragsstoornis. De cliënten functioneren al in de samenleving (extramuraal), maar hebben moeite zich staande te houden door bijvoorbeeld ADHD, autisme, lage zelfwaardering, weinig zelfvertrouwen, angst, etc. De 27 zorgprofessionals van Buro Atlantis Zorg gaan naar de cliënten toe en daarnaast worden groepsactiviteiten georganiseerd bij Scouting De Stormvogels in Dongen. Een unieke locatie met onder andere een trimbaan, roeivijver, stormbaan en kampvuur. Koos vertelt: ‘Veel van onze cliënten zijn kinderen en jong volwassenen. Om een compleet beeld te krijgen, beoordelen we de stoornis in de context van de situatie waarin een persoon woont en werkt. Daarna wordt een behandelplan opgesteld met intensieve individuele begeleiding, basis individuele begeleiding of weerbaarheidstraining. Onze missie is mensen voldoende kracht mee te geven zodat ze zich staande kunnen houden in de samenleving en daarmee te voorkomen dat zij in het reguliere circuit van GGZ en psychiatrie terecht komen. Wij redeneren vanuit inhoud en preventie en niet vanuit bureaucratie en geld. Daarmee kunnen we onze opdrachtgevers (14 gemeentes) geld besparen.’

Partner in business

Op 1 juni verhuisde Buro Atlantis Zorg van een oud karakteristiek pand naar een modern pand aan de St. Josephstraat in Dongen. Koos geeft aan dat met de verhuizing ook de manier van werken veranderde. Anton legt uit: ‘De oude IT omgeving en het oude besturingssysteem in het voormalige pand begon te piepen en te kraken.’ Koos lacht: ‘Complimenten voor Féju hoe zij het houtje touwtje werk in de lucht heeft gehouden.’ Anton: ‘Koos straalt enorme daadkracht en enthousiasme uit.
Féju wilde de organisatorische stap en het nieuwe werken van Buro Atlantis Zorg graag faciliteren. Na het inventariseren van de wensen hebben we drie mogelijkheden geboden: in de cloud, gedeeltelijk in de cloud of op locatie en daarbij de risico’s aangegeven. Koos: ‘Féju is onze partner in business. Ik snap niet veel van IT en ik wil gewoon dat het werkt. Anton gaf ons goed inzicht in de mogelijkheden en de kosten. Gezien de middelen, tijd en mensen binnen de stichting hebben we
gekozen voor een server op locatie, oftewel onze eigen cloud in combinatie met Thin Clients. Ook de financiering is via Féju gefaseerd geregeld en we betalen een vast bedrag per maand zodat we precies weten waar we aan toe zijn.’

baz_logo