Klachten

Féju wil haar klanten optimale service bieden. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dit graag. Wij vinden het belangrijk om het te horen als u klachten hebt over onze dienstverlening.

U kunt uw klacht indienen via dit formulier. Uw klacht wordt behandeld door Anton van Dam. U ontvangt binnen 14 dagen een reactie van ons.

Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als u deze indient binnen twee maanden na ontdekking van het mankement. Dit geldt ook wanneer een gekocht product niet de eigenschappen heeft die u op grond van uw koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Feedback

Ook uw andere feedback horen wij graag, positief of negatief. Al uw input gebruiken wij om onze service nog verder te verbeteren. Wilt u ons iets laten weten? Gebruik dan bij voorkeur dit formulier. U kunt het ook gebruiken om vragen te stellen.